Wtorek, 18 grudnia 2018
Jesteś tutaj: StartAktualnościAktualnościStypendium szkolne

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto. Uwzględnia się dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski składa się w urzędach gminy, na terenie których zamieszkuje uczeń do 15 września. Szkoła potwierdza fakt uczęszczania ucznia do szkoły.

LogowanieGo to top