Piątek, 22 marca 2019
Jesteś tutaj: StartPROJEKTY UEPOKL

I edycja projektu edukacyjnego - Przyszłość należy do specjalistów

W Zespole Szkół w Chróścinie w terminie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2011 roku realizowano projekt Przyszłość należy do specjalistów finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, który obejmował działanie nr 9.2 ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" zawarte w Priorytecie IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", był skierowany do uczniów Publicznego Technikum kształcących się w zawodach:

 • technik agrobiznesu,
 • technik ekonomista,
 • technik organizacji usług gastronomicznych

 

Czytaj więcej: I edycja projektu edukacyjnego - Przyszłość należy do specjalistów

OPOLAGRA 2010

11 czerwca 2010 r. w ramach projektu „Przyszłość należy do specjalistów” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce zawodowej do Kamienia Śląskiego. Odbywała się tam wystawa rolnicza OPOLAGRA 2010. Młodzież miała okazję obejrzeć nowoczesne maszyny rolnicze, a także zasięgnąć informacji o trendach w produkcji rolniczej i chowie zwierząt.

Dużą atrakcją był konkurs jazdy precyzyjnej ciągnikiem. Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział. Konkurs ten polegał na przejechaniu slalomem, w jak najkrótszym czasie, pomiędzy pachołkami. W drugiej konkurencji należało ustawić w wyznaczonym miejscu bele siana jedna na drugiej. Idealnie zadanie wykonał Dawid Otremba z klasy I A, zajął  I miejsce i otrzymał główną nagrodę. Bardzo dobry czas osiągnął również Łukasz Datko, który uplasował się na trzeciej pozycji.

Uczniowie Technikum w Chróścinie w roli studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

W dniu 18 lutego 2010 roku nasi uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Przyszli studenci mięli okazję zobaczyć jak wyglądają zajęcia w laboratoriach uniwersyteckich, zobaczyli nasiona zebrane z całego świata, rośliny, które zimą zdobią przydomowe ogrody. Oprócz zajęć laboratoryjnych, odbyły się też wykłady na temat odnawialnych źródeł energii i kiedy wyczerpie się ostatnia baryłka ropy naftowej.

Po wizycie na uniwersytecie byliśmy z wizytą na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice.

Cały wyjazd odbył się w ramach projektu - Przyszłość należy do specjalistów finansowany ze środków unijnych.

Informacje ogólne

W naszej szkole w latach 2009/2010 - 2010/2011 realizowany będzie projekt pt. Przyszłość należy do specjalistów nr POKL. 09.02.00-16-004/09-00 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu w naszej szkole organizowane będą kursy nadające uczniom kwalifikacje:
 • Kurs "Stosowania ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza", w trakcie którego uczniowie zdobędą certyfikat uprawniający do stosowania opryskiwacza ( wsparcie otrzyma 20 uczniów ).
  W ramach kursu zakupione będą filmy edukacyjne.
 • Kurs "Profesjonalny organizator przyjęć okolicznościowych", w trakcie którego uczestniczy otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności przygotowywania przyjęć ( wsparcie otrzyma 20 uczniów).
  W ramach tego kursu zakupiona będzie zastawa stołowa, obrusy, serwetki i ozdoby na stół.
 • Kurs "Carving", w trakcie którego uczestnik nabędzie kwalifikacje potwierdzające opanowanie techniki rzeźbienia w owocach i warzywach (konieczny jest zakup surowców spożywczych) przy pomocy specjalistycznych narzędzi czyli noży, które są niezbędne do przeprowadzenia kursu (wsparcie otrzyma 20 uczniów).
 • Kurs prawa jazdy kategorii B, do którego będą mogli przystąpić uczniowie zarówno kstałcący się w zawodzie technik rolnik (zdobycie prawa jazdy kategorii B umożliwi rolnikowi późniejsze zdobycie prawa jazdy kategorii T), w zawodzie technik agrobiznesu (zdobycie prawa jazdy kategorii B umożliwi mu w przyszłości założenie i prowadzenie własnej firmy) oraz w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych (zdobycie prawa jazdy kategorii B umożliwi mu prowadzenie własnej firmy cateringowej); (wsparcie otrzyma 20 uczniów).

Realizowane będą również następujące bloki zajęć:
 • Blok zajęć pozalekcyjnych rolniczo-ekonomicznych polegających na zdobyciu przez uczniów wiedzy z zakresu ekonomii i rachunkowości w powiązaniu ze zdobywaniem środków unijnych w gospodarstwach rolnych.
  Działania te zostaną wzbogacone o zakup pomocy dydaktycznych: podręczników z zakresu ekonomii i rachunkowości, zeszytów niezbędnych do prowadzenia notatek, sprzętu multimedialnego: projektora, laptopa, ekranu, które są niezbędne do prowadzenia zajęć z prezentacjami.
 • Blok zajęć agrobiznesu obejmuje przedstawianie nowych trendów hodowli koni i organizacji pracy w rolnictwie.
  Działania te zostaną wzbogacone o wyjazd na warsztaty na Uniwersytet Przyrodniczy do Wrocławia, gdzie uczniowie poznają zastosowanie wiedzy naukowej w rolnictwie.
 • Blok zajęć pozalekcyjnych z mechanizacji rolnictwa i uprawy polegać będzie na zaznajomienie się z uprawą roslin i mechanizacją rolnictwa.
  Wycieczka zawodowa na Targi AgroShow w Poznaniu przybliży uczniom najnowsze odmiany roślin oraz umożliwi poznanie nowoczesnych maszyn rolniczych.
 • Blok gastronomiczny polegać będzie na organizacji przyjęć okolicznościowych z poznaniem zalet kuchni regionalnej i kuchni świata.
  Działania te zostaną uzupełnione podczas wycieczki zawodowej do Warszawy na Targi Eurogaspro, gdzie uczniowie poznają najnowsze technologie stosowane w przemyśle gastronomicznym.

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie poniższe formularze należy złożyć w naszej szkole w biurze projektu

Deklaracja uczestnictwa w kursach
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


Go to top