Piątek, 22 marca 2019
Jesteś tutaj: StartPROJEKTY UERPO

Zakończenie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego”

Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska, Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „Inwestujemy w Twoja przyszłość" zrealizował projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

RPO

Powiat Opolski w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska, Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość” realizuje projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach którego wykonywane są m.in.:

  • instalacja wentylacji grawitacyjnej w Zespole Szkół w Chróścinie (w załączniku dodatkowe informacje).
Go to top