Technik BHP w liceum dla doroslych

Wiele osób w wieku dorosłym zdaje sobie sprawę, iż obecne wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie nie daje im zbyt wielkiego pola manewru na rynku pracy. Dla takich osób niezbędny jest proces przebranżowienia. Licea dla dorosłych dają możliwość zdobycia przydatnych kwalifikacji, które w przyszłości mogą procentować zatrudnieniem w nowym fachu. Jednym z najlepszych przykładów jest skorzystanie z oferty kierunku Technik BHP.

Jakie kwalifikacje zdobywa technik bhp w liceum zaocznym

Każda firma zatrudniająca pracowników w oparciu umowy o pracę, ma za zadanie zapoznać ich z wszelkimi niezbędnymi procedurami Bezpieczeństwa i higieny pracy. Tego typu szkolenie może przeprowadzić jedynie osoba z wykształceniem technika BHP. W celu zdobycia kompetencji technika BHP, niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań, które są ustalone odgórnie przez prawo pracy. Zgodnie z obecnymi standardami, technik BHP ma obowiązek zdania egzaminu państwowego, który jest organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dopiero w momencie zdania tego egzaminu otrzymuje się tytuł technika bezpieczeństwa oraz higieny pracy. W trakcie zajęć, uczeń pozna w bardzo szczegółowym aspekcie wszystkie obszary wiedzy i kompetencji, które powinien posiadać Technik BHP. Najważniejszymi umiejętnościami nabytymi w drodze edukacji będzie umiejętność oceny i kontroli stanu bezpieczeństwa oraz higieny zakładu pracy, prowadzenie doradztwa w zakresie przepisów bezpieczeństwa oraz ocena ryzyka zawodowego, które jest spowodowane zewnętrznymi szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy. Po ukończeniu całego cyklu nauczania, technik BHP będzie posiadać kompleksową wiedzę, która umożliwi mu sukcesywną pracę w tym zawodzie.

Czy warto zdecydować się na ten kierunek?

Kierunek Technik BHP jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, w którym to od specjalisty zależy odpowiednie edukowanie pracowników w obszarze ich bezpieczeństwa. Dlatego podejmowanie tego zawodu wiąże się z koniecznością bardzo poważnego i sumiennego podejścia do przekazywania wiedzy pracownikom. Sam kierunek w bardzo przejrzysty i spójny sposób przeprowadza ucznia przez wszystkie niezbędne do wyuczenia zagadnienia. Liceum zaoczne jest w stanie przygotować kandydata do sprawowania funkcji technika bhp, czego dowodem jest wielu zadowolonych absolwentów, rozwijających swoją działalność gospodarczą w tym obszarze.

Formalności związane z ukończeniem nauki – czas trwania oraz cena

Edukacja skutkująca przystąpieniem do egzaminu na Technika BHP trwa w przeważającym wypadku półtorej roku. W trakcie tego okresu uczeń zalicza szereg interesujących i przydatnych przedmiotów, które zwiększają jego kompetencje oraz umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy o bezpieczeństwie i higieny pracy dalej. W wielu szkołach policealnych kierunek jest bezpłatny. W innych szkołach zaocznych natomiast, obowiązuje czesne miesięczne, którego cena waha się od 150 do 500 złotych. Ta cena jednak jest jak najbardziej atrakcyjna w stosunku do kompetencji i umiejętności, jaki kandydat zdobędzie podczas całej ścieżki kształcenia.

 

Dodaj komentarz