Technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to specjalista w zakresie produkcji rolnej, który może znaleźć pracę w wielu przedsiębiorstwach lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacje i wiedza

Kurs kwalifikacyjny na technika agrobiznesu uczy przede wszystkim organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wielu dziedzin takich jak rolnictwo, ekologia, ekonomia, marketing, zarządzanie czy prawo. Ciekawy program nauczania porusza tematy produkcji rolnej, oceny jakości produktów oraz ich sprzedaży i dystrybucji. Uczestnicy kursu poznają tajniki uprawy roślin, takie jak wpływ klimatu, rodzaje gleby, ochrona roślin i ekologiczne metody uprawy. Dowiadują się również cennych informacji na temat gatunków i ras, a także warunków chowu, ożywiania, rozrodu i pielęgnacji zwierząt gospodarskich. Kursanci zdobywają wiedzę o pozyskiwaniu surowców, przetwórstwie spożywczym, przedsiębiorczości, handlu i zarządzaniu firmą.

Kurs na technika agrobiznesu kończy się egzaminami, których zaliczenie powoduje uzyskanie kwalifikacji zawodowych RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej oraz RL.07. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Technik agrobiznesu – czym się zajmuje?

Absolwent kursu na technika agrobiznesu potrafi organizować działania związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, dobierać i obsługiwać maszyny oraz inne stosowane urządzenia, a także prowadzić dokumentację firmową w agrobiznesie. Orientuje się również w temacie funkcjonowania gospodarki rynkowej, handlu i obowiązujących przepisów. Technik agrobiznesu może zajmować się zarówno doradztwem w zakresie swojej wiedzy jak i zajęciami praktycznymi lub technicznymi związanymi z rolnictwem.

Możliwości zatrudnienia

Ukończenie kursu kwalifikacyjnego otwiera wiele możliwości zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności. Znajdzie pracę na różnych stanowiskach w firmach spożywczych, usługowych i produkcyjnych, a także w instytucjach administracyjnych związanych z rolnictwem. Absolwent może również prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne czy produkcję gospodarczą.

Czas trwania i cena kursów kwalifikacyjnych

Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu jest realizowane w ramach technikum przez 4 lub 5 lat. Istnieje również możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które oferują liczne szkoły dla dorosłych. Nauka trwa 2 lata, czyli 4 semestry i odbywa się w trybie dziennym lub zaocznym. Ceny kursów kwalifikacyjnych wahają się od 200 zł za miesiąc do 4 tysięcy za rok nauki.

Technik agrobiznesu – czy warto?

Posiadając kwalifikacje technika agrobiznesu można zająć się wieloma dziedzinami od organizacji funkcjonowania agrobiznesu po zatrudnienie pracowników. Specjalistyczna wiedza z zakresu produkcji rolnej jest bardzo cenna i daje wiele rożnych możliwości zatrudnienia. Ukończenie kursu jest doskonałym pomysłem przede wszystkim dla tych, którzy chcą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dodaj komentarz