Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to doskonały sposób na podniesienie kompetencji zawodowych, a także zmianę dotychczasowego tryby życia i pracy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – czym są?

XXI wiek jest czasem dużych przemian. Dotyczy to nie tylko gospodarki, ale i podejścia do pracy. Coraz częściej w przedsiębiorstwach dochodzi do łączenia etatów, czego skutkiem jest konieczność ciągłego podnoszenia kompetencji. Osoby, które nie mogą sobie pozwolić na podjęcie dodatkowych studiów, mogą zdobyć niezbędne umiejętności poprzez ukończenie jednego z kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia dedykowana osobom pełnoletnim, która pozwala uzyskać, bądź uzupełnić kwalifikacje w wybranym zawodzie. Po ukończeniu kursu oraz  zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, uczestnicy otrzymują dyplom technika, który upoważnia ich do podjęcia pracy na wskazanym stanowisku. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dzielą sie na kursy organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym,  a także wieczorowym. Liczba godzin kursu odpowiada minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego przewidzianej w podstawie programowej dla wybranej kwalifikacji zawodowej. Przystąpienie do kursu pozwala na zwiększenie szans na znalezienie nowej pracy, daje możliwość awansu, a także utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia.

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dzielą się na kursy roczne, a także dwuletnie. Bez względu na wybrany tryb, liczba zajęć nie ulega zmiany. Jedyną różnicą jest ich intensywność.

Koszt kwalifikowanych kursów zawodowych

W przypadku kwalifikowanych kursów zawodowych istnieje duża rozbieżność związana z ich ceną. W zależności od wybranej jednostki, kursy mogą być w pełni darmowe, sponsorowane, a także płatne. Na rynku istnieje wiele jednostek, które oferują szereg darmowych kursów kwalifikowanych. Obok nich istnieje równie wiele placówek pobierających opłatę od każdego z uczestników. W tym przypadku koszt szkolenia wynosi od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Nierzadko uczestnicy kursu mogą wnieść o dofinansowanie, które obniży jego koszty lub w pełni je pokryje. Dotyczy to osób bezrobotnych, które mogą wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Urzędu Pracy, a także pracowników, za których koszty poniesie pracodawca.

 Kwalifikacje, które można zdobyć w ramach kursu

Na rynku dostępnych  jest szereg kursów z różnych dziedzin. Ze względu na brak specjalistów w naszym kraju, coraz większą popularnością cieszą się kursy na technika budownictwa, technika ekonomistę, technika analityka oraz technika energetyka. Obok nich najliczniejszą grupę stanowią zawody z działu usług. Należą do nich kelnerzy, florystyki, technicy usług kosmetycznych, sprzedawcy, fryzjerzy, krawcowe oraz kucharze.

Kto jeszcze powinien skorzystać z kursu?

Coraz częściej na kursy kwalifikacyjne decydują się osoby, które pragną otworzyć własną działalność gospodarczą. Osoby, które marzą o założeniu własnej manufaktury, w ramach zajęć mogą zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności praktyczne, które pozwolą na uzyskanie samodzielności finansowej. kursy kwalifikacyjne udowadniają, iż nigdy nie jest za późno na realizację marzeń.

 

 

Dodaj komentarz