Historia szkoły w Chróścinie

rok szkolny 2007/08 – po raz pierwszy przyznano uczniom stypendia naukowe i sportowe za wybitne osiągnięcia w tych dziedzinach

rok szkolny 2006/07 – nasza szkoła otrzymuje dwie nowe pracownie: komputerową oraz językową.

rok szkolny 2004/051 września 2004r. – obie szkoły – PG i PSP – zostały połączone w Zespół Szkół w Chróścinie. Stanowisko dyrektora ZS objęła pani Danuta Panufnik, dotychczasowa dyrektor PG.

Ten rok szkolny to okazje zarówno do wspólnego świętowania (jak otwarcie nowej sali gimnastycznej 6 grudnia 2004 r., czy zawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi z Niemiec i Ukrainy), jak i łączenie się w żałobie po śmierci Ojca Świętego poprzez szkolne uroczystości poświęcone Jego pamięci.

rok szkolny 2002/03 – ten rok szkolny to rok nowości. Dyrektorem szkoły podstawowej została Mariola Wodyńska. Gimnazjum w tym roku otrzymało certyfikat “Szkoły z klasą” oraz własną pracownię komputerową. Wizja przyszłej europejskiej integracji daje podstawę do założenia szkolnego Klubu Europejskiego (opiekunowie: Agnieszka Reuss – Hennek w PSP, Krystian Iwański w PG).

rok szkolny 2001/02 – marzenia o lepszej sali gimnastycznej doprowadzają do powołania Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej, którego przewodniczącym został pan Leszek Maculewicz. Do tego odbywają się pierwsze egzaminy dla nowych szkół: sześcioklasowej podstawówki i gimnazjum. W 2002 r. na emeryturę odchodzi dyrektor PSP – Irena Nowak.

rok szkolny 2000/01 – w PG zostaje zawiązane Szkolne Koło PCK, którego opiekunem została pani Janina Solińska.

rok szkolny 1999/2000 – przełom wieków to kolejne zmiany w wyniku reform oświaty. Powstała sześcioletnia Publiczna Szkoła Podstawowa i trzyletnie Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem gimnazjum została pani Danuta Panufnik. Grono pedagogiczne liczyło 11 nauczycieli: Janina Solińska, Krystyna Jakubowska, Ewa Bernacka – Szuster, Urszula Janus, Ewa Jagiełło, Krystian Iwański, Grzegorz Fiec, Maciej Troszyński, Iwona Koc, Joanna Gwozdek. Funkcję dyrektora PSP pełniła nadal pani Irena Nowak.

rok szkolny 1998/99 – ten rok szkolny obfitował w ważne wydarzenia. Na przód wysuwa się oczywiście XXX lecie szkoły, obchodzone uroczyście podczas II festynu szkolnego. W ramach programu “Pracownia komputerowa w każdej gminie” zostaje wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową, w której młodzi adepci informatyki mogą doskonalić swoje pasje.

Do tego nasze zaproszenie przyjmuje wielka autorka polskiej literatury dziecięcej, Wanda Chotomska. 25 listopada 1998 r. przybywa ona w nasze gościnne progi, aby spotkać się z naszymi uczniami.

rok szkolny 1997/98 – w czerwcu 1998 r. odbywa się I festyn szkolny o nazwie „Marzenia się spełniają”, z którego dochód przeznaczony został na doposażenie naszej sali gimnastycznej w niezbędne sprzęty sportowe. Uczniowie oraz kadra pedagogiczna pracowali razem nad jego organizacją, pod czujnym okiem pani dyrektor Ireny Nowak. Ostatni z festynów odbył się 6 lat później, w czerwcu 2004 r.

rok szkolny 1996/97 – Mechnice obchodziły okrągłe 700-lecie istnienia. Nasza szkolna społeczność wzięła udział w obchodach tej imponującej rocznicy.

rok szkolny 1990/91 – transformacja ustrojowa dotyka też edukacji, a przez to i naszą placówkę. Pierwszą zauważalną różnicą jest powrót nauki religii do szkoły. Co więcej, 28 września 1990r. odbyła się uroczystość poświęcenia i zawieszenia krzyża w szkole. Zmieniła się też skala ocen – dołączyły oceny: „1” i „6”. Wprowadzono język zachodnioeuropejski jako obowiązkowy język obcy. 25 stycznia 1991 r. pani dyrektor Wiesława Niżankowska odeszła na emeryturę. Rada pedagogiczna wyznacza na stanowisko dyrektora szkoły panią Irenę Nowak.

rok szkolny 1989/90 – w tym roku szkolny odbył się – wzorem innych szkół powiązanych ze sobą postacią swojego patrona – I Sejmik Szkół Morcinkowskich w Skoczowie. Naszą szkołę reprezentowały panie Adela Jagiełło – opiekun biblioteki i pani Krystyna Jakubowska.

rok szkolny 1985/86 – w 1985 r. w szkole otworzono czytelnię, jednakże to tylko kropla w morzu potrzeb. Powołano więc Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. 1 czerwca 1986 r. odbył się festyn, z którego dochód przeznaczono na rozbudowę szkoły.

rok szkolny 1983/84 – rada pedagogiczna uchwala  20 lutego 1984 r. wniosek o nadaniu szkole imienia Gustawa Morcinka. 2 czerwca 1984 r. odbywa się oficjalna uroczystość nadania patrona oraz wręczenia sztandaru. Dzieje się to jeszcze na oczach pani Eryki Józefowskiej, pierwszej dyrektorce naszej placówki, która 30 czerwca odchodzi na emeryturę.

rok szkolny 1976/77 – dochodzi do ważnej zmiany administracyjnej, likwidującej gminę Chróścina poprzez przyłączenie jej do sąsiedniej gm. Dąbrowa. Tym samym nasza szkoła zostaje przemianowana na Zbiorczą Szkołę Podstawową. Jej dyrektorką zostaje jedna z jej pierwszych nauczycielek, p. Wiesława Niżankowska.

rok szkolny 1973/74 – aby poprawić organizację kształcenia na terenie naszej gminy, podjęto decyzję o połączeniu dwóch szkół ośmioklasowych: naszej placówki w Chróścinie i szkołę w Mechnicach, otwierając Zbiorczą Szkołę Gminną (z dyrektorem Stanisławem Michalczukiem na czele)

rok szkolny 1972/73 – kolejne ważne wydarzenie: szkoła powiększa się o filię we Wrzosach – jej kierowniczką zostaje pani Danuta Gutka.

rok szkolny 1970/71 – do naszej szkoły chodzi już 294 uczniów, a więc i grono pedagogiczne powiększa swe szeregi: nowymi nauczycielkami są panie Irena Drewniakowska i Romana Kunicka.

rok szkolny 1969/70 – populacja uczniów powiększa się do 275 przyszłych absolwentów.

1968 r. – budynek szkoły zostaje wreszcie ukończony, więc nowy rok szkolny 1968/69 rozpocznie się już w jej przytulnych kątach.

1 września 1968 r. o godz. 14.00 następuje oficjalny odbiór budowy w obliczu zgromadzonej przed nią społeczności Chróściny, zaproszonych gości, przedstawicieli władz państwowych, nauczycieli oraz rzecz jasna dzieci. W budynku, prócz sal lekcyjnych, do dyspozycji dydaktyków i uczniów VI-klasowej podstawówki zostaje oddana również świetlica i zastępcza sala gimnastyczna.

Pierwszy apel szkolny odbywa się dzień później, w poniedziałek 2 września 1968 r. Wtedy to naukę rozpoczyna 210 uczniów, pod okiem 7 nauczycieli: Romany Strycharz, Elżbiety Kielar, Wiesławy Niżankowskiej. Elżbiety Ławrywianiec, Dionizy Cembrowskiej i Teresy Mazgaj. Ostatnią nauczycielką jest pani kierownik szkoły – Eryka Józefowska.

1967 r. – to wtedy zaczęła się budowa naszej placówki. Była to inicjatywa tak upragniona przez mieszkańców, że wspierali ją nie tylko dobrym słowem i myślą, ale też i czynem. Nie szczędzono środków i wysiłku, aby oddać budynek w terminie! Pieczę nad pomyślną realizacją tej budowy sprawowała p. Eryka Józefowska – która została też pierwszą dyrektorką (panią kierownik) szkoły.

Dodaj komentarz